Kjøpsbetingelser

Betingelser ved kjøp på Levmeddiabetes.no

De følgende salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter
fra http://nettbutikk.levmeddiabetes.no til forbrukere.

1. Generelt


Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp i nettbutikken gjøres ved å benytte kredittkort eller debetkort. Disse betalingsmåtene har 18-års aldersgrense.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene dersom du ønsker mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller per post.

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care påtar seg ansvar i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

2. Parter

For varer kjøpt og sendt fra nettbutikken:

Selger er: Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Brynsengfaret 6B
0607 Oslo
Org. Nr. 987 852 208 mva.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

3. Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når den er registrert og sendt til vårt bestillingssystem. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Ved mottak av bestillingen vil kjøper automatisk få tilsendt en e-post. Les nøye gjennom bekreftelsen og undersøk at den stemmer med bestillingen.

Selger forbeholder seg retten til å endre eller kansellere hele eller deler av bestillingen dersom produktet kjøper har bestilt er utsolgt. Dersom dette skulle inntreffe vil kjøper bli kontaktet, eventuelt med informasjon om alternativ vare.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet, som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse, eller feil på automatiske beregninger av pris, kan Roche slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen oppdages.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven, og mister således retten til å gå fra avtalen. I disse tilfellene kan vi belaste kjøper et gebyr på kr 300,- for små sendinger og 600 kr for store sendinger. Gebyrene vil likevel aldri kunne overstige kjøpers totale utlegg. Gebyret dekker postens fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt vår behandling av saken.

4. Informasjon på http://nettbutikk.levmeddiabetes.no

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Informasjon om hvert enkelt produkt kommer fra våre leverandører og det kan dessverre forekomme feil også her. Bilder på sidene våre kan i noen tilfeller avvike fra produktets reelle utseende.

Informasjon på http://nettbutikk.levmeddiabetes.no må ikke erstatte profesjonell hjelp ved alvorlig sykdom. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter. Har du langvarige eller tilbakevendende symptomer, eller er i tvil om du har en alvorlig lidelse/sykdom, ta kontakt med lege.

Her finnes utfyllende informasjon om vilkår og bruk - www.accu-chek.no

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnad for kjøpet vil fremkomme før bestilling. Eventuelle tilbud gjelder til lageret er tomt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Bestiller du fra Svalbard vil dine utlegg for mva. krediteres i etterkant.

Ved bestilling av abonnement vil det ikke komme ekstra kostnader for selve abonnementet. Du betaler kun for produktene og eventuelle fraktkostnader. Gjeldende pris på produktet vil være den laveste prisen vi har i våre salgskanaler på det tidspunktet ordren genereres for ny utlevering av varen på ditt abonnement. Fraktkostnaden er den til enhver tid gjeldende fraktprisen vi har på http://nettbutikk.levmeddiabetes.no.

6. Betaling

Alle betalingstransaksjoner foregår via Stripe.com, noe som sikrer trygg betaling. Betalingsinformasjon lagres ikke på http://nettbutikk.levmeddiabetes.no.
De ulike betalingsalternativene fremkommer etter at du har trykket Til betaling.

Kjøp i nettbutikken gjøres ved å benytte kredittkort eller debetkort. Disse betalingsmåtene har 18-års aldersgrense.

7. Frakt og levering

Leveringstid avhenger av valgt fraktalternativ og avstand fra selgers lager til kjøper. Informasjon om eventuelle fraktalternativer og tidspunkter for levering hentes fra Bring Fraktguide og vises på http://nettbutikk.levmeddiabetes.no før betaling. Alle leveringstider må anses å være veiledende og kan avvike noe i forbindelse med høytider, helligdager og andre ekstraordinære hendelser. 

Vi kan kun sende varer til adresser i Norge, inkludert Svalbard.

Risikoen for produktene er hos oss inntil kjøper mottar pakken, eller pakken avhentes på utleveringspunktet. Unnlater kjøper å overta varen på utleveringspunktet, går risikoen over på kjøper når leveringstiden er inne. Dette gjelder dersom kjøper er kjent med eller burde være kjent med at varen kan hentes på utleveringspunktet.

Så snart du har mottatt varen bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen og at varene er i orden.

Alle produkter følger leverandørens og produsentens garantibestemmelser. Noen varer kan bli forringet ved oppbevaring i svært høye eller lave temperaturer. Har du spørsmål vedrørende levering kontakt Accu-Chek Kundesenter.

8. Salgspant

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. Lov om pant § 3-4, jfr § 3-22.

9. Reklamasjon

Hvis kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed til Accu-Chek Kundesenter om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Dersom det ikke er samsvar mellom bestilling og levert vare må kjøper kontakte Kundesenter og reklamere innen rimelig tid.

Dersom det foreligger en reell mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen rimelig tid kan kjøper kreve:

  • Retting eller omlevering
  • Heving av kjøpet
  • Erstatning
  • Holde kjøpesummen tilbake
     

Vi henviser for øvrig til forbrukerkjøpsloven for ytterlige detaljer.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp for de fleste varer* og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt varen gir oss melding om at du ønsker å angre (angrefrist). Meldingen kan gis ved å bruke vedlagte angrerettskjema eller ved å kontakte Kundesenter.

Alle produkter du ikke ønsker skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid og senest 14 dager etter at du har mottatt varen. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Returkostnader følger Postens til enhver tid gjeldende priser. Produktet sendes, om mulig, tilbake i originalemballasjen sammen med angrerettskjemaet.

Vi forplikter oss til å tilbakebetale det du har betalt inkludert eventuelle gebyrer og frakt. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetalingen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Angreretten gjelder ikke*:

  • Levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,
  • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,
  • Varer som raskt forringes eller raskt går ut på dato
  • Dersom kjøper ikke gir melding til selger om at han eller hun ønsker å benytte seg av angreretten

Angrerettskjema finner du her
Vi henviser til angrerettloven for ytterligere detaljer.

11. Personopplysninger

Alle som jobber hos Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care er underlagt taushetsplikt. Når du handler hos oss trenger vi opplysninger om navn, adresse og e-postadresse slik at vi kan levere varene til deg på en trygg måte, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Informasjonen må også oppbevares i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell returhåndtering.

Vi samler også inn og oppbevarer informasjon om hvilke sider, kategorier og produkter det kikkes eller søkes på for å forbedre din handleopplevelse. Denne informasjonen kan vi ikke spore tilbake til den enkelte besøkende. Du kan lese mer om dette her

Kortnummer oppbevares ikke av Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Dersom du registrerer deg hos oss har du mulighet til å registrere betalingsinformasjon og flere leveringsadresser slik at det går raskere å handle.

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Unntatt er påkrevd informasjon til offentlige myndigheter.

12. Ekstraordinære forhold

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care sin kontroll og som Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.

13. Endring i vilkårene

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

14. Force majeure

Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper blir påført grunnet force majeure, herunder streik, lockout, krig, brann, katastrofe, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

15. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalt og der av følgende rettsforhold hører innunder de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting

16. Kjøp av produkter på kampanje

Nettbutikken på http://nettbutikk.levmeddiabetes.no er i hovedsak rettet mot forbruker og innkjøp til privat bruk. Roche forbeholder seg retten til å kunne avvise kjøp som tydelig har videresalg som formål.