Takk for at du besøker

Adresse

  • Roche Diagnostics Norge AS
  • Brynsengfaret 6B
  • Postboks 6610 Etterstad
  • 0607 Oslo

Kontaktinformasjon

  • Accu-Chek Kundestøtte tlf. 815 00 510
  • Åpent alle hverdager 08.00 til 16.00
  • e-post: no.accuchek@roche.com

 

Denne digitale kanalen er ikke laget eller innrettet for å registrere eller rapportere bivirkninger, feil eller problemer. Hvis du har en mistenkt bivirkning, feil eller problem å rapportere relatert til et produkt fra Roche, kan du bruke følgende kontaktinformasjon: 
•    Diabetes Care: no.accuchek@roche.com, tlf. +47 21 400 100
•    Diagnostics: oslo.firmapost@roche.com, tlf. +47 22 78 90 00
•    Legemidler: norway.drug_safety@roche.com, tlf. +47 23 37 33 00 


Du kan også rapportere bivirkninger eller problemer med legemidler og medisinsk utstyr til Statens Legemiddelverk på denne nettsiden https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet .

Send melding